-->

Popular Nickname of Famous People

Popular Nickname of Famous People

Popular Nickname of Famous People , ssc , upsc, htet, 

Yug male ---> Mahatma Gandhi
Father of the Nation --- Mahatma Gandhi
Bapu ---> Mahatma Gandhi
Bihar Kesari ---> Dr. Shri Krishna Singh
Shanti Man ---> Lal Bahadur Shastri
Iron Man -> Sardar Vallabh Bhai Patel
Badshah Khan ---> Khan Abdul Ghaffar Khan
Seemant Gandhi -> Khan Abdul Ghaffar Khan
Netaji ---> Subhash Chandra Bose
Unborn enemy ---> Dr. Rajendra Prasad
Mahamana ---> Madan Mohan Malaviya
Guru Dev ---> Rabindra Nath Tagore
Rajarshi ---> Purushottam Das Tandon
Guruji ---> M.S. Golwalkar
Jananayak ---> Karpuri Thakur
Lok Nayak ---> Jai Prakash Narayan
Din Bandhu ---> C.F. Andrews
Country Bandhu ---> Chittaranjan Das
Punjab Kesari ---> Lala Lajpat Rai
Desh Ratna ---> Dr. Rajendra Prasad
Andhra Kesari ---> T. Prakash
Elderly male ---> grandfather brother nauroji
Shere K ---> Sheikh Abdullah
Bang Bandhu ---> Sheikh Mujiburrahman
Bengal Kesari ---> Ashutosh Mukherjee
Bihar Gandhi -> Rajendra Prasad
Lok Valid -> Bal Gangadhar Tilak
J. P. ---> Jai Prakash Narayan
Mother Spring -> Annie Besant
Bhishma Patiyah of Indian Politics ---> Grandfather Bhai Naoroji
Vocal Kokila -> Lata Mangeshkar
Bihar Vibhuti ---> Dr.Anagraha Narayan Singh
Babuji ---> Jagjivan Ram
Fuhrar ---> Hitler
Mahatma Gandhi's fifth son ---> Jamna Lal Bajaj
Sparrow ---> Major General Rajendra Singh
Rajaji ---> Chakravarti Raj Gopalachari
Priyadarshi ---> Ashok
Parrot A Hind ---> Amir Khusro
Tarana A Hind ---> Ghalib
Udanpuri ---> P.T.Usha
Maiden Quinn ---> Elizabeth I
Lal Pal Child ---> Lala Lajpatrai, Bal Gangadhar Tilak, Vipin Chandra Pal
Big Sahab ---> Dr. Anuj Narayan Singh
Yug male ---> Mahatma Gandhi
Father of the Nation --- Mahatma Gandhi
Bapu ---> Mahatma Gandhi
Bihar Kesari ---> Dr. Shri Krishna Singh
Shanti Man ---> Lal Bahadur Shastri
Iron Man -> Sardar Vallabh Bhai Patel
Badshah Khan ---> Khan Abdul Ghaffar Khan
Seemant Gandhi -> Khan Abdul Ghaffar Khan
Netaji ---> Subhash Chandra Bose
Unborn enemy ---> Dr. Rajendra Prasad
Mahamana ---> Madan Mohan Malaviya
Guru Dev ---> Rabindra Nath Tagore
Rajarshi ---> Purushottam Das Tandon
Guruji ---> M.S. Golwalkar
Jananayak ---> Karpuri Thakur
Lok Nayak ---> Jai Prakash Narayan
Din Bandhu ---> C.F. Andrews
Country Bandhu ---> Chittaranjan Das
Punjab Kesari ---> Lala Lajpat Rai
Desh Ratna ---> Dr. Rajendra Prasad
Andhra Kesari ---> T. Prakash
Elderly male ---> grandfather brother nauroji
Shere K ---> Sheikh Abdullah
Bang Bandhu ---> Sheikh Mujiburrahman
Bengal Kesari ---> Ashutosh Mukherjee
Bihar Gandhi -> Rajendra Prasad
Lok Valid -> Bal Gangadhar Tilak
J. P. ---> Jai Prakash Narayan
Mother Spring -> Annie Besant
Bhishma Patiyah of Indian Politics ---> Grandfather Bhai Naoroji
Vocal Kokila -> Lata Mangeshkar
Bihar Vibhuti ---> Dr.Anagraha Narayan Singh
Babuji ---> Jagjivan Ram
Fuhrar ---> Hitler
Mahatma Gandhi's fifth son ---> Jamna Lal Bajaj
Sparrow ---> Major General Rajendra Singh
Rajaji ---> Chakravarti Raj Gopalachari
Priyadarshi ---> Ashok
Parrot A Hind ---> Amir Khusro
Tarana A Hind ---> Ghalib
Udanpuri ---> P.T.Usha
Maiden Quinn ---> Elizabeth I
Lal Pal Child ---> Lala Lajpatrai, Bal Gangadhar Tilak, Vipin Chandra Pal
Big Sahab ---> Dr. Anuj Narayan Singh